Teşekkür“Resimli Türkiye Florası Projesi”nde Cumhurbaşkanlığı’nın daimî himayesi, büyük şeref ve çalışmaya devam hususundaki en büyük manevi destektir. Türkiye bitkilerine ilişkin bilginin Türk halkına ve bilim camiasına aktarılması hevesini ve gayretini, bu destekle artırdığı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız.

Türkiye’nin Florası’nın yazılmasını hayal etmemiş bir Türk botanikçisi yoktur. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın maddi ve manevi desteği, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin imkânları ile çalışanlarının gayreti bu hayalin vücut bulmasında çok önemli yer tutmuştur. Nihat Gökyiğit’in konuyla şahsen ilgilenmesi ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun bu çalışmaya olan inancı bizi hep hevesli kılmıştır.

Flora Araştırmaları Derneği, uzun yıllar öncesine dayanan hazırlık ve fizibilite çalışmaları, bütün bilimsel beceri ve organizasyon yeteneği ile bu projenin arkasındadır. Böylece bitki biliminin kamuoyuna ulaştırılmasında önemli mesafe katedilmeye başlanmıştır.

Resimli Türkiye Florası’nı özgün yapan hususların başında, eserde yer alan bitkilerin tamamına yakınının resmedilecek olması gelmektedir. Bitki ressamı Christabel King, ANG Vakfı’nın daveti ile Türkiye’de kısa süreli bitki ressamlığı kursu düzenlemiş ve dünya çapında bitki ressamlarının yetişmesini sağlamıştır. Flora’da yer alan resimler, Christabel King’in bizzat yetiştirdiği ressamlar veya onların öğrencileri tarafından çizilmektedir. Bu sebeple Sayın Christabel King’e minnettarlığımız çok derindir.

Bu eser başlıca herbaryum örneklerinin incelenmesine dayanmaktadır. Milletin bilimsel hafızası olan herbaryumlarımız bu çalışmaya gönülden katkı vermiştir. Bu anlamda başta ANK, EGE, GAZI, HUB, ISTE, ISTF ve ISTO olmak üzere yurt sathında hizmet vermekte olan, özellikle üniversitelerimizde bulunan ADO, AEF, AIBU, AKDU, AKSU, ANES, ANKO, ARTH, ATAH, BALU, BARTO, BOZOK, BULU, CADA, CBB, DUOF, DUP, ERCH, ERTH, EBKA, ERUH, ESSE, FUH, GAUH, HAUH, HUEF, IZ, KATO, KNYA, SKMH, NEH, NGBB, NUH, OMUB, OUFE, PAMUH, VANF, YO herbaryumlarına müteşekkirim.

Floralar ulusal izolasyonda yazılamazlar. Mutlaka komşu ülkelerdeki bitkilerin ve yurtdışında birikmiş Türkiye örneklerinin de incelenmesi gerekir. Bu bağlamda Türkiye Florası’nın yazıldığı önceki bilim merkezleri olan Cenevre (G) ve Edinburg (E) herbaryumlarına özellikle minnettarız. Ayrıca bize koleksiyonlarını açan başta B, BM, K, LE, P, W, WU olmak üzere BONN, BR, BRNM, C, CGE, CL, DR, FI, GB, GOET, H, JE, L, LD, LY, LZ, M, MPU, OXF, PAL, PI, PRC, RSA, S, SAV, TBI, UPS, VAL, WAG, WSY, Z herbaryumu ilgililerine teşekkür ederim. Bu koleksiyonların bir kısmına internet yoluyla ulaşılmıştır. Ulaşamadığımız bazı Colchicum (Acıçiğdem) örneklerinin görüntülerini bize ulaştıran Göteborg Herbaryumu Müdürü Claes Persson’un adını ayrıca zikretmek isterim.

Açık erişimli veb sayfaları olmasaydı, Resimli Türkiye Florası’nı hazırlamak çok daha zahmetli olurdu. Bu sebeple özellikle “The International Plant Names Index”, “The Plant List”, “The Global Plants Database”, “Tropicos”, “Encyclopedia of Life”, “Catalogue of Life”, “World Checklist of Selected Plant Families”, “Virtual Herbaria”, “Europeana Collections” ve benzeri daha birçok bilgi bankasının katkısı yadsınamaz.

Bu esere ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak yadsınamaz katkılar veren:

— Resimli Türkiye Florası'nda (RTF) kullanmakta olduğumuz Türkiye haritalarını hazırlayan sayın Sedat Avcı’ya,

— Familya Anahtarı’nın çalışıp çalışmadığı hususunda yapıcı katkılarda ve düzeltmelerde bulunan Ali Çırpıcı, Hayri Duman ve Ahmet Emre Yaprak’a,

— Yetiştirdiği ressamlar sayesinde bu çalışmaya oldukça büyük katkı sağlayan sayın Hülya Korkmaz’a,

— Ülkemizin hemen her bölgesinde büyük bir özveri ile çalışarak gerek yeni bitki taksonlarının keşfinde gerekse bazı kritik öneme sahip bitkilere ait popülasyonların keşfederek bu eserin yazar ve ressamlarına çok önemli katkılar sağlayan ve yardımlarını esirgemeyen “yurttaş bilginler”e,

Colchicum osmaniyense (osmaniyeçiğdemi) ile ilgili sorunun çözülmesinde bize yardımcı olan yurttaş bilgin Mehmet Çelik’e,

— RTF’nin yazımı aşamasında özellikle editörler, yazarlar ve ressamlar arasındaki iletişimi sağlayan ve bu sayede oldukça verimli bir şekilde işleyen, veb üzerinde resim ve metin takip programını oluşturan ve bu programın işleyişinin sürekliliği için teknik desteğini esirgemeyen sayın Rasim Murat Aydınkal’a,

— Yazarlardan gelen haritaların aynılaştırılarak çiziminin yapılması ve resimlerin ölçeklendirilmesi esnasında büyük bir gayretle desteklerini esirgemeyen sayın Salih Sercan Kanoğlu, Rasim Murat Aydınkal ve Kemal Burak Sözen’e; bu haritaların yüksek çözünürlükte çizilmesinde önemli katkıları olan sayın Ünal Çelik’e,

— NGBB herbaryumunda bilim adamları ve ressamların, türlü katkılarla çalışmalarını kolaylaştıran Burçin Çıngay ve Oğuzhan Yaşarkan’a; kütüphane olanaklarından elverdiğince yararlanmalarını sağlayan Ayşe Yazar’a; Bahçe’de de ressamlara çizilecek canlı bitki tedariki yapan, gösteren Rahim Anşin ve Ebru Akyüz’e; Ankara’da ressamların çalışmalarını kolaylaştıran Gülderen Yılmaz’a,

— Yeni taksonların İngilizce diyagnoz ve betimlerini kontrol eden Margaret Johnson’a,

— Bütün resimlerin taranıp temizlenerek, kitapta kullanılır hale gelmesinde gösterdiği özenden dolayı Cemal Töngür ve arkadaşlarına,

— Bu eserin yayın ve basım hazırlık sürecinde, grafik, sayfa tasarımı ve uygulama işlemlerini gerçekleştiren Zafer Karaca ve Başak Gardner’e,

teşekkürü bir borç bilirim.

Tüm bunların yanısıra Resimli Türkiye Florası’nın yayın ve basım hazırlıkları ile basım sürecinin tüm aşamalarında çeşitli biçimlerde emeği geçenlere; yazar ve ressamlara çalışmaları esnasında doğrudan veya dolaylı yardımlarını esirgemeyen lisans, lisansüstü öğrencileri gibi adlarını burada zikredemediğimiz herkese sonsuz minnet borçluyum.

Elbette söz konusu bahsi geçen tüm bu katkılar ve yaratılan imkânlar doğrultusunda, oluşturulan bu muazzam alt yapıyı en verimli şekilde değerlendirerek bu eserin vücût bulmasını sağlayan tüm değerli yazarlara ve ressamlara şükranlarımı sunarım.

Bu eserin ortaya konulması esnasında editörler, yazarlar ve ressamlar olarak, kendilerine ayrılması gereken zamandan feragat ederek, bizlere sonsuz desteklerini esirgemeyen ailelerimize sabır, özverileri ve desteklerinden dolayı müteşşekkirim.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi personeline, başta Salih Sercan Kanoğlu’nun şahsında hepsine, talimat beklemeden kendi işlerini yaptıkları ve böylece bana “Resimli Türkiye Florası Projesi” için kullanabileceğim artık zaman kazandırdıkları için minnettarım.

Adil Güner
Editörler Kurulu adına